Velikom voljmo, sada već najstarijih članica, tada mladih žena punih entuzijazma 1979.g. osnovan
je Aktiv žena Štaglinec te od 1997. preregistracijom djeluje kao Udruga žena Proljeće Štaglinec.
Ponosimo se dugogodišnjoj suradnji s MO Štaglinec, DVD Štaglinec te manifestacijama u organizaciji
Grada Koprivnice i Turističke zajednice . Najpoznatija manifestacija, čime se može ponosti, kao prva
na području naše županije a i šire popračena od središnjeg dnevnika HRT-a je održavanje sada već
tradicionalnih „ Bapskih susreta“. Unatrag 10-tak godina uspiješno održava suradnju sa umjetnicom
Vlastom Delimar koja kroz manifestciju „Moja zemlja“ upoznaje svjetske „performere“ sa kulturom i
običajima našeg malog prigradskog naselja.