O naselju Štaglinec

Štaglinec je prigradsko naselje grada Koprivnice u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Osnovane je dvadesetih godina 20.stoljeća naseljavanjem stanovništva, većinom sa područja Hrvatskog
Zagorja, pa tako je i danas Štaglinec na glasu kao “zagorsko selo”.

Naselje je smješteno uz državnu cestu D2, tkz. “Podravsku magistralu”, vezano uz grad Koprivnicu u
smjeru Đurđevca.

Prema podacima iz popisa stanovništva 2011. godine naselje broji 488 stanovnika u 143 kućanstva.

DVD Štaglinec 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Štaglinec osnovano je 04. ožujka 1979. godine
na čelu sa prvim predsjednikom Zagorščak Jurajem. Tada je društvo brojilo 72 člana: 46
aktivnih i 26 podupirajućih. Broj članova DVD-a se povečava iz godine u godinu, naročito broj mladeži.